Buy Levitra Overnight
Brand Viagra Australia
Domov Razpisi JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PRIPRAVE NOVIH PROGRAMOV V MLADINSKEM SEKTORJU ZA EVROPSKO PRESTOLNICO MLADIH 2013!
JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PRIPRAVE NOVIH PROGRAMOV V MLADINSKEM SEKTORJU ZA EVROPSKO PRESTOLNICO MLADIH 2013! natisni E-pošta
Sreda, 20 Junij 2012 09:37

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PRIPRAVE NOVIH PROGRAMOV V MLADINSKEM SEKTORJU ZA EVROPSKO PRESTOLNICO MLADIH 2013
Rok: 18.7.2012
Kontakta oseba: Marja Guček in Sara Sorger


Namen razpisa je pridobiti nabor novih programov v mladinskem sektorju za Evropsko prestolnico mladih 2013 (v nadaljevanju: EPM 2013), v skladu s cilji in opredeljenimi vsebinskimi področji v Prijavi Mestne občine Maribor za pridobitev naziva EPM 2013 (v nadaljevanju: Prijava za EPM 2013).

Predmet razpisa je izbor novih programov za potrebe EPM 2013, katerih pripravo bo Mestna občina Maribor sofinancirala v letu 2012, na:

- vsebinskih področjih, ki so bila opredeljena v Prijavi za EPM 2013 (strukturirani dialog, spodbujanje aktivne participacije mladih, večanje zaposljivosti in zaposlenosti med mladimi, neformalno izobraževanje) - (sklop A),

- dodatnih vsebinskih področjih, ki niso bila opredeljena v Prijavi za EPM 2013 prispevajo pa k realizaciji strateških in kvantitativnih ciljev zapisanih v Prijavi za EPM 2013 - (sklop B).

Mestna občina Maribor bo v letu 2012 preko tega razpisa sofinancirala »pripravo« novih programov za potrebe EPM 2013, izvedbo izbranih programov pa bo sofinancirala v letu 2013 v skladu z razpoložljivimi finančnimi sredstvi.

V okviru priprave novih programov za potrebe EPM 2013 bo Mestna občina Maribor sofinancirala izvedbo aktivnosti, ki jih mora prijavitelj izvesti že v letu 2012, da bo lahko v letu 2013 takoj pričel z izvajanjem novega programa: npr. razvoj novega programa, priprava akcijskega načrta izvedbe novega programa, sklenitev lokalnih/nacionalnih/mednarodnih partnerstev, morebitna izvedba raziskave, izvedba okrogle mize, diskusije....

H končnemu poročilu bodo prijavitelji morali priložiti dokazila iz katerih bo nedvoumno razvidno katere aktivnosti so bile v okviru »priprave« novega programa izvedene (npr. kopija pripravljenega akcijskega načrta izvedbe novega programa, kopija liste prisotnosti na izvedenih okroglih mizah, diskusijah....).

Celotno besedilo razpisa z obrazci je objavljeno v priponki.

Dodatne informacije: Marja Guček 02 2201 479 ( Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. ) in Sara Sorger 02 2201 - 463 ( Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. ) Urad za kulturo in mladino, pisarna EPM

 Besedilo razpisa

 

Google Translate

Facebook

FB prijatelji Aktiven državljan na Facebook-u :)

eucilnica